Konwersja FLV do 3gp

Posted on Kwiecień 12, 2008. Filed under: Komputery, Linux | Tagi: , , , |

Dziś potrzebowałem przekonwertować parę filmów z Youtube na format, który obsłużyłby mój telefon, nokia 5200. Próbowałem Kilkunastu różnych konwerterów i skryptów, dziwnym trafem żaden z nich nie działał. Zatem była motywacja, powstał i skrypt 🙂

#!/bin/bash

for file in `dir -d *` ; do

mv „$file” `echo „$file” | tr ‚ ‚ ‚_’`

ffmpeg -i „$file” -vcodec mpeg4 -b 100k -s 176×144 -acodec libamr_nb -ab 12.2k -ar 8000 „$file”.3gp

done

(Od ffmpeg aż do „$file”.3gp, to jedna linijka.)

Wszystkie pliki w katalogu, których nazwy zawierają spację będą miały ją zamienioną na znak _, gdyż skrypt bez tego się wywalał (ffmpeg nie chciał przyjąć nazwy ze spacją, nawet mimo ).

W przyszłości może dorobię do tego jakiś interfejs 🙂

Reklamy
Read Full Post | Make a Comment ( 5 Komentarzy )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...